Wersja tekstowa   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE - PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Powszechny, bezpośredni, o charakterze globalnym od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ze stosunku pracy, emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych, z działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, twórczości i działalności naukowej, oświatowej, literackiej, artystycznej i publicystycznej oraz z kapitałów i praw majątkowych oraz ich sprzedaży.

W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem progresywnym, o trójstopniowej skali podatkowej. Od 1998r. stawki te wynoszą 19, 30 i 40%.

Podatek dochodowy jest naliczany i odprowadzany zaliczkowo w momencie uzyskiwania dochodu. Podatek dochodowy rozliczany jest po upływie danego roku podatkowego.


copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska