Wersja tekstowa   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE - PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Powszechny, bezpośredni, o charakterze globalnym, płacony przez jednostki posiadające osobowość prawną, a także państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem opodatkowania jest całkowity dochód wspomnianych jednostek, niezależnie od źródła pochodzenia i rodzaju, będący różnicą pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, ustalonymi na podstawie ewidencji księgowej, pomniejszony o darowizny na przewidziane ustawą cele.

Zwolnione z płacenia podatku są m.in.: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki budżetowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem liniowym płaconym zaliczkowo w ratach miesięcznych. Całkowite rozliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego.


copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska