Wersja tekstowa   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE - PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatek obrotowy

Jeden z najstarszych rodzajów podatku, płacony przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem dóbr lub świadczeniem usług. Jest to podatek pośredni.

Podstawą opodatkowania podatkiem obrotowym jest przychód ze sprzedaży dóbr i usług (obrót). Skala podatku obrotowego jest zawsze liniowa, zazwyczaj jednolita dla wszystkich dziedzin działalności.

Podatek obrotowy dzielmy na :

  • wielofazowy, kaskadowy lub kumulacyjny - naliczany i pobierany w każdej fazie produkcji i obrotu, co powodowało w kolejnych fazach naliczanie podatku od podatku zapłaconego wcześniej. Jego wadą było nierównomierne obciążenie podatkiem różnych, a czasem nawet tych samych dóbr i usług w zależności od liczby pośrednich faz wytwarzania.
  • jednofazowy, jednokrotny - podatek naliczano w całości w jednej tylko fazie procesu gospodarczego, najczęściej w momencie sprzedaży towaru przez producenta do handlu lub sprzedaży ostatecznemu nabywcy.

    Zalety - prostota i mniejsza liczba płatników.
    Wady - konieczność posługiwania się dwiema cenami tego samego produktu (z podatkiem i bez), gdy jest on jednocześnie wyrobem finalnym trafiającym do ostatecznego nabywcy i surowcem lub półfabrykatem używanym w dalszej produkcji.
Wady obu form podatku obrotowego likwiduje podatek od wartości dodanej (VAT).

W naszym systemie podatkowym do 1993 funkcjonował podatek obrotowy jednofazowy, ze stawką 20% od ceny sprzedaży dóbr materialnych i 5% od ceny sprzedaży usług. Był on naliczany i płacony tylko w odniesieniu do dóbr i usług konsumpcyjnych. Dobra i usługi produkcyjne były z tego podatku zwolnione.

Ustawa podatkowa przewidywała wiele zwolnień od podatku obrotowego (np. w odniesieniu do określonych towarów pierwszej potrzeby) oraz odstępstw od stawki zasadniczej (np. wyższy podatek obrotowy od towarów luksusowych, alkoholu, papierosów i innych).

Małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i wielkości zatrudnienia płaciły mieszany podatek obrotowo-dochodowy w formie opłaty skarbowej, karty podatkowej lub ryczałtu podatkowego.

W 1993 podatek obrotowy jednofazowy został zastąpiony podatkiem od towarów i usług oraz akcyzą. W odniesieniu do małych firm podatek obrotowy został zastąpiony ryczałtem ewidencjonowanym.


copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska