Wersja tekstowa   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE - PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (podatek od wartości dodanej).

Podatek stosowany obecnie w większości krajów świata. W Polsce od 1993 roku. Przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług. Podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto w danej fazie gospodarowania.

Podatek VAT jest podatkiem wielofazowym. Dzięki specyficznej metodzie rozliczania pozbawiony jest cech kumulacji. Polega to na tym że podatnik nalicza ten podatek od wartości sprzedanych przez siebie towarów i usług, płaci natomiast tylko różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a zapłaconym w związku z wcześniejszym ich nabyciem. W przypadku różnicy ujemnej (np. w przypadku produktu obłożonego niższą stawką podatku VAT niż materiały z których jest wytwarzany), płatnik ma prawo do zwrotu nadpłaconego podatku.

Podatek VAT ma charakter liniowy. Polskie prawo podatkowe przewiduje stawkę podstawową 22% (dla większości towarów i usług), stawkę obniżoną 7%, 3%, 0%. Istnieje także grupa towarów i usług zwolniona z podatku VAT (stawka zw).

Od 1 stycznia 2011 zmianie ulega stawka podstawowa, i wynosić będzie 23%. Stawki obniżone 7% i 3% zostaną podwyższone do odpowiednio 8% i 5%.

Obowiązek płacenia podatku VAT spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które sprzedają w ciągu roku towary i usługi o wartości przekraczającej określoną przez przepisy prawa podatkowego kwotę.


copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska