Wersja tekstowa   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE - PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatki majątkowe

Podatki związane z prawami własności.

Podatki majątkowe można podzielić na cztery grupy:

  1. Podatki od posiadanego majątku.
    Mogą to być podatki od całkowitej wartości majątku należącego do danego podmiotu (ruchomego i nieruchomego, gotówki, wkładów bankowych i innch) lub tylko od niektórych jego składników. (np. podatki rolny, od nieruchomości czy od środków transportu)

  2. Podatki od przyrostu majątku.
    Przedmiotem opodatkowania jest nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze kupna, darowizny lub spadku. (np. podatek od spadków i darowizn)

  3. Podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku, gdy wzrost ten następuje z przyczyn niezależnych od właściciela. (np. opłata adiacencka - płacona przez właścicieli nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości wskutek np. finansowanego przez władze lokalne uzbrojenia terenu, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego itp)

  4. Podatki od transformacji majątku.
    Są to podatki płacone w przypadku sprzedaży lub zamiany rzeczy lub praw majątkowych na inne rzeczy lub prawa majątkowe. (np. opłata skarbowa)


copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska