Wersja graficzna   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatek

Przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne, nakładane przez państwo lub inne organy władzy publicznej na osoby fizyczne i prawne.

Podatki spełniają trzy podstawowe funkcje:
  1. fiskalną - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to najstarsza funkcja podatków.

  2. redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

  3. stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu zsynchronizowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej prowadzonej przez państwo.

copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska