Wersja graficzna   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Akcyza

Podatek pośredni obciążający towary konsumpcyjne (papierosy, alkohol, paliwo itp). Wysokość akcyzy zależy od wartości towaru.

Wysokość akcyzy na wybrane towary wynosi odpowiednio:


Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrz wspólnotowego na opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego.

Za 1 stopień Plato uważa się 1 % m/m ekstraktu brzeczki podstawowej obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. (Rozp. Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004)

copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska