Wersja graficzna   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE

EDYTA PERLIŃSKA

Zawartość przedstawiana poniżej jest jedynie definicją, i nie jest na bieżąco aktualizowana. Wartości aktualnych prosimy poszukiwać w oficjalnych źródłach.

Podatek rolny

Od 1985 forma opodatkowania działalności rolniczej. Podatek rolny jest płacony przez gospodarstwa rolne. Przedmiotem opodatkowania są grunty.

Do końca 1991 roku przedmiotem opodatkowania były także dochody z działów specjalnych produkcji rolnej:


Podstawą opodatkowania gruntów jest liczba hektarów przeliczeniowych zaś podstawą opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, dochód ustalony na podstawie norm szacunkowych z określonego rodzaju działalności.

Od 1992 dochody z działów specjalnych produkcji rolnej zostały objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych.

copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska