Wersja graficzna   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE

EDYTA PERLIŃSKA

Kalkulatory

Kalkulator odsetek ustawowych - kalkulator oblicza odsetki ustawowe.

Kalkulator odsetek budżetowych - kalkulator oblicza odsetki budżetowe.

Kalkulator okresu zatrudnienia - na podstawie daty zatrudnienia i rozwiązania umowy o pracę kalkulator oblicza łączny okres zatrudnienia.

Kalkulator kosztów eksploatacji pojazdu - w zależności od liczby przejechanych kilometrów i pojemności silnika oblicza koszty eksploatacji pojazdu.

Umowa o pracę - oblicz netto - kalkulator oblicza kwotę netto, wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę.

Umowa o pracę - znajdź brutto - kalkulator oblicza kwotę brutto, dla podanej kwoty netto - wypłaconej pracownikowi oraz oblicza wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę.

Umowa zlecenie - oblicz netto - kalkulator oblicza kwotę netto, wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy przy umowie zleceniu. Kalkulator nie uwzględnia ryczałtu.

Umowa zlecenie - znajdz brutto - kalkulator oblicza kwotę brutto, dla podanej kwoty netto - wypłaconej zleceniobiorcy oraz oblicza wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy. Kalkulator nie uwzględnia ryczałtu.

Umowa o pracę nakładczą - oblicz netto - kalkulator oblicza kwotę netto, wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę nakładczą.

Umowa o pracę nakładczą - znajdź brutto - kalkulator oblicza kwotę brutto, dla podanej kwoty netto - wypłaconej pracownikowi oraz oblicza wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę nakładczą.

Całkowity koszt pracodawcy - umowa o pracę - kalkulator oblicza całkowity koszt pensji pracownika, wysokości skladek ZUS, zaliczki na podatek oraz kwotę netto wypłacaną pracownikowi.

Całkowity koszt zleceniodawcy - kalkulator oblicza całkowity koszt zleceniodawcy, wysokości skladek ZUS, zaliczki na podatek oraz kwotę netto wypłacaną zleceniobiorcy. Kalkulator nie uwzględnia ryczałtu.

Całkowity koszt pracodawcy - umowa o pracę nakładczą - kalkulator oblicza całkowity koszt pensji zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nakladczą, wysokości skladek ZUS, zaliczki na podatek oraz kwotę netto wypłacaną pracownikowi.

Obliczanie daty końcowej dla podanych lat, miesięcy i dni - kalkulator oblicza datę końcową na podstawie podanych lat, miesięcy i dni doliczanych do daty początkowej. Program w wersji na telefon komórkowy z obsługą Javy do pobrania
plik opisu jad ObliczDate2.jad
plik aplikacji jar ObliczDate2.jar

Obliczanie daty końcowej dla podanej liczby dni - kalkulator oblicza datę końcową na podstawie podanych dni. Umożliwia obliczenie końca okresu zasiłkowego, urlopu macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego itp. Program w wersji na telefon komórkowy z obsługą Javy do pobrania
plik opisu jad ObliczDate.jad
plik aplikacji jar ObliczDate.jar

Obliczanie różnicy pomiędzy podanymi datami - kalkulator oblicza różnicę dat pomiędzy datą początkową a datą końcową. Program w wersji na telefon komórkowy z obsługą Javy do pobrania
plik opisu jad RoznicaDat.jad
plik aplikacji jar RoznicaDat.jar

Obliczanie liczby dni pomiędzy podanymi datami - kalkulator oblicza liczbę dni pomiędzy podanymi datami.

copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska