Wersja tekstowa   Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE - PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ

EDYTA PERLIŃSKA

Kalkulatory

Kalkulator odsetek ustawowych - kalkulator oblicza odsetki ustawowe.

Kalkulator odsetek budżetowych - kalkulator oblicza odsetki budżetowe.

Kalkulator okresu zatrudnienia - na podstawie daty zatrudnienia i rozwiązania umowy o pracę kalkulator oblicza łączny okres zatrudnienia.

Kalkulator kosztów eksploatacji pojazdu - w zależności od liczby przejechanych kilometrów i pojemności silnika oblicza koszty eksploatacji pojazdu.

Umowa o pracę - oblicz netto - kalkulator oblicza kwotę netto, wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę.  Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Umowa o pracę - znajdź brutto - kalkulator oblicza kwotę brutto, dla podanej kwoty netto - wypłaconej pracownikowi oraz oblicza wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Umowa zlecenie - oblicz netto - kalkulator oblicza kwotę netto, wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy przy umowie zleceniu. Kalkulator nie uwzględnia ryczałtu. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Umowa zlecenie - znajdz brutto - kalkulator oblicza kwotę brutto, dla podanej kwoty netto - wypłaconej zleceniobiorcy oraz oblicza wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy. Kalkulator nie uwzględnia ryczałtu. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Umowa o pracę nakładczą - oblicz netto - kalkulator oblicza kwotę netto, wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę nakładczą. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Umowa o pracę nakładczą - znajdź brutto - kalkulator oblicza kwotę brutto, dla podanej kwoty netto - wypłaconej pracownikowi oraz oblicza wysokości: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, przy umowie o pracę nakładczą. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Całkowity koszt pracodawcy - umowa o pracę - kalkulator oblicza całkowity koszt pensji pracownika, wysokości skladek ZUS, zaliczki na podatek oraz kwotę netto wypłacaną pracownikowi. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Całkowity koszt zleceniodawcy - kalkulator oblicza całkowity koszt zleceniodawcy, wysokości skladek ZUS, zaliczki na podatek oraz kwotę netto wypłacaną zleceniobiorcy. Kalkulator nie uwzględnia ryczałtu. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Całkowity koszt pracodawcy - umowa o pracę nakładczą - kalkulator oblicza całkowity koszt pensji zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nakladczą, wysokości skladek ZUS, zaliczki na podatek oraz kwotę netto wypłacaną pracownikowi. Kalkulator nie uwzględnia zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu.

Obliczanie daty końcowej dla podanych lat, miesięcy i dni - kalkulator oblicza datę końcową na podstawie podanych lat, miesięcy i dni doliczanych do daty początkowej.

Obliczanie daty końcowej dla podanej liczby dni - kalkulator oblicza datę końcową na podstawie podanych dni. Umożliwia obliczenie końca okresu zasiłkowego, urlopu macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego itp.

Obliczanie różnicy pomiędzy podanymi datami - kalkulator oblicza różnicę dat pomiędzy datą początkową a datą końcową.

Obliczanie liczby dni pomiędzy podanymi datami - kalkulator oblicza liczbę dni pomiędzy podanymi datami.


copyright © biuro rachunkowe edyta perlińska